WELKOMMEN

Dansk-Slovakisk Venskabsforening blev stiftet den 22. februar 1997 som en landsdækkende og upolitisk forening. Dens formål er aktivt at fremme og formidle det kulturelle samarbejde mellem Slovakiet og Danmark på alle niveauer og imellem alle instanser.

 

Foreningen har for tiden hen ved 80 medlemmer. Det er blevet en tradition at afholde to arrangementer om året forskellige steder i landet. Desuden forsøges også afholdt et arrangement i København. Indholdet har dels været kulturelle indslag, dels samvær under hyggelige former. Endvidere udsendes der efter planen to nyhedsbreve årligt. Prisen er i 2013 for personligt medlemskab 150 kr. og for husstandsmedlemskab 200 kr.

Copyright © Tomas Glovacky. All rights reserved.

Copyright © Tomas Glovacky. All rights reserved.